PAYLAŞMA ZAMANI


Sorumluluğunu Bilmek


İnsan hayatının her zaman olumlu yönlerinde kendisinde, olumsuz yönlerinde başka yerlerde suç araması aslında yaratılış düzeneğini tam olarak anlamadığı için olduğu kesindir.

Eğer insan hayatın düzeneğini iyi düşünmüş olsa, yaratılış düzeneğinin tasarımını bilmiş olsa sanırım tüm hayatı ve hareketleri değişir.

Yaratılış bir sınav düzeneği üzerine kurulmuştur. Bu düzenek çok farklılıklarıyla birlikte tasarlanmıştır. Zengin - fakir, siyah - kızıl - sarı - beyaz, çirkin -  güzel, tipsiz - yakışıklı, sağlıklı - hasta v.b tasarım şekli gösteriyor ki, kısa zamanlı bir ömür sınav düzeneğinden başka bir şey olamaz. Bu tasarımın yaşandığı alana da baktığımız zaman bitki - taş - kum ve toprak örtüleriyle yani doğanın her tür çirkin ve güzelle kurgulandığı görülmektedir. Demek ki, bu muhteşem kurguyu ve düzeneği yaratan bir güç vardır. Bu yaratıcı güç ise inanıp inanmamak serbestliği içinde bir gerçek var ki, Allah´dır.

Muhteşem kurgu ve düzenek gösteriyor ki, Allah ebedi hayatın öncesinde insanları bir sınava tabi tutuğu görülmektedir. Allah sınava tuttuğu insanları yaratırken bir takım ruhsatları da beraber vermiştir. Akıl ve irade vede nefis ruhsatı gibi. Çünkü kendi iradesine bırakmadan yarattığı kulu sınava tabi tutması mümkün değildi.

İnsanların dünyada yaptığı her türlü şey kendi akıl ve iradesiyle planlaması neticesinde yaratılmaktadır. Hayatımızda ki, olumlu yada olumsuz olayları bu mihvalde düşünerek değerlendirmemiz gerekmektedir. Kadere inanmakla birlikte, her şeyi kader diyerek atlatmak plan yapma yeteneğimizi yok eder. Verilen ruhsatla insan plan ve tasarımını yapar Allah bu minvalde yaratır. Allah isteseydi her şeyi tek tip yapar, her iradeyi kendinde toplar ve tek düze bir düzenek oluşurdu. Peki bu şekilde oluşacak bir düzenekte yarattığı kullarını sorumlu tutması ne kadar adil olurdu. Allah adildir ve hiç bir kuluna zarar gelsin istemez.

Bu muhteşem tasarım ve düzenekte olan tüm olumlu ve olumsuz haller insanın akıl ve iradesinin tasarımı ile Allah yarattığına göre sorumluluk önce insanın kendisindedir.

Bu muhteşem düzenek ve tasarım içinde kişi de tek başına değildir. Kendi tasarımları, planları çevresinde olan katmanı içinde bulunan kişi  ve kişilerin de etkisi altında kalır.

Hal böyle olunca bazen her şeyin kadere bağlanması da, cezanın sadece kendisine kesilmesi de doğru değildir. O halde olanları bir bütün olarak düşünmek lazımdır.

İnsana akıl ve iradesiyle planlama ruhsatı verilmesine rağmen birde takdir edilmesi vardır. Allah bu ruhsatları verirken takdir etme yetkisini de kendisinde bırakmıştır. Çok doğru bir plan içinde çalışırsınız fakat takdir edilenden fazlasını kazanamazsınız. Buna rızık diyoruz veya Allah´ın takdiri diyoruz.  o sunulan takdiri kabullenmek, sabredip şükretmek insanın üstüne düşen vazifedir.

İşte tam burada dünya huzurunu yakalamak isterse insan;

1) Kendine verilen ruhsatı iyi değerlendirmelidir.

2) Planlarını, çalışmalarını doğru zemin ve zamanda yapmalıdır.

3) Doğru zemin ve zamanda yaptığı plan ve de çalışmalarına takdir edileni kabullenmelidir.

4) Lütfedilen takdir sıkıntılı bile olsa, sabırlı olup sıkıntıyı zamana bırakmalıdır.

5) Her türlü sıkıntısına rağmen bir yaratıcının olduğuna, yaratılanlar üstü bir güç olduğuna inanmalı ve onun her tür takdirine şükretmelidir.

Kısa bir süreliğine misafir gönderilen, misafirliği döneminin de bir sınav düzeneğinde olan dünya hayatında, hayatınızı sağlam imanlı değerler üzerine bina ettiğiniz zaman her tür bunalımların tesiri insan bünyesine yansımaz. Olan ve olabilecek vakalara inandığınız değerler üzerinden baktığınız zaman çözümlemesi daha rahat olacaktır.

Bu muhteşem kurgu ve tasarımı yapılan dünyada her tür zikzaklarla karşılaşmak mümkündür. Dünya tasarımı ve insan hayatı düzeneği tek düze değildir. Bu sebeple insan her daim her şeye hazır olmak gibi bir görevi ve mecburiyeti varır.

Aslında burada tüm anlatmaya çalıştıklarımızı Kur´an da Zariyat 20-21 ve Bakara suresi 216. ayetler çok güzel özetliyor.

Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor musunuz? (Zariyat 20-21)

??Olur ki, hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki, sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şer olur. Doğrusunu Allah bilir, siz bilemezsiniz!? (Bakara, 216)