BAYRAMPAŞA 13.05.2022 12:28:00 0

Basın Toplantısına İlçe Başkanı Hasan Mutlu, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Neriman Bakan Saniye Gökcel, Bayrampaşa Belediyesi Meclisi CHP grup Başkanvekili Ahmet Çapık, Grup Sözcüsü Nihat Terzi, İBB ve Bayrampaşa Meclis Üyesi Abdul Fettah Dindar, Kadri Sancaktar, meclis Üyeleri Fatoş serin, Atilla Özen, Gökhan Dal, Bahri beşkardeş, Nesrin Özmen, Çetin Tüfekçi, Yalçın Kaya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Hasan Mutlu; basın toplantısı amaçlarının, yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunu basın aracılığıyla doğru bir şekilde bildirmek, halka bildirmek olduğunu belirtti.

Hasan Mutlu; “Şu anda sahada siyaset yoğunlaştı. Hem genel siyaset hem de yerel siyaset yoğunlaştı. Çünkü önümüzde 2023 genel seçimleri ve 2024 yerel seçimlerine artık kısa zaman kaldı. Dolayısıyla siyasi arena yoğunlaştı bizlerde bu alanda hem Bayrampaşa halkımıza yardımcı olmak, Bayrampaşa'daki devam etmekte olan İBB projelerinin sürdürülebilir hale getirilmesi, onların takipçisi olmak, varsa eksik işler onları da tamamlamak için çaba sarfediyoruz.

ELİNDE BOŞ ÇANTAYLA PAZAR İÇERİSİNDE TURLAYAN VATANDAŞLARIMIZ VAR

İçinde bulunduğumuz şartlar epey zorlaştı. Özellikle ocak ayından sonra asgari ücretin 2.825 liradan 4.253 liraya gelmesi bir şekilde vatandaşı günlük mutlu etti, halay çekenler oldu ama bir ay geçtikten sonra o halay çekenlerin hepsi halayın boşuna olduğunu gördü. 2.825 liralık asgari ücretin alım gücü ile bugün 4.250 liranın alım gücüne baktığınız zaman bu 4.250 liranın alım gücünün o günkü asgari ücretin yarısı kadar olmadığı, yapılan enflasyon ve devalüasyonlarla ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon gerçek değerinde olmadığı halde sahaya yansımasının hepimizde ne kadar farklılıklar oluştuğunu gördük. Bugün pazar yerlerini ziyaret ediyoruz. Elinde boş çantayla pazar içerisinde turlayan vatandaşlarımızı görebiliyorsunuz. Düne kadar o pazar çantasının 150 - 200 lirayla dolduran vatandaşlarımız bugün bir markete ya da pazara girdiği zaman minimum 500 - 600 liranın altında pazardan ya da marketten çıkamaz hale geldi. İnsanımız günlük ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. İşletmelerimiz özellikle genel giderler yapılan son zamlardan sonra büyük sancılar çekmeye başladı. Hayatın ne kadar zorlaştığını, işin içinden çıkılmaz hale geldiğinde hepimiz görebiliyoruz. Dolayısıyla yine de bu şartlar bu koşullar içerisinde hem bu olağan dışı gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya hem de bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz” dedi.

BAYRAMPAŞA’MIZ DA SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Bayrampaşa ile ilgili de, yıllardır Bayrampaşa'da yaşayan insanlar olarak geriye dönüp bakıldığın da, 20 yıl önceki Bayrampaşa ile şimdiki Bayrampaşa arasında hiçbir değişikliğin olmadığını, hatta bölge ilçelere göre de çok kayıplar olduğunu belirten hasan Mutlu; “Yapılan yatırımların tamamına yakınının İBB tarafından yapıldı, yerel belediyenin hiçbir şekilde projesinin olmadığını görebiliyoruz. Bayrampaşa diğer ilçelere benzemiyor. Hem yatırım anlamında benzemiyor hem de yaşam alanları benzemiyor. Yatırım anlamında baktığımız zaman 39 ilçe arasında meydanı olmayan tek ilçeyiz. Bayrampaşa’da ailenizle birlikte çıktığınız zaman parkta oturmayı yada bir yemek yiyeyim diyebileceğiniz bir yer bulamıyorsunuz. Bayrampaşa kendi iç dinamikleri içerisinde göç almayan, kendi içinde bu yıla kadar büyümüş olan bir kentti. Ama son zamanlarda kontrolsüz göç, özellikle sınır dışı göç, Bayrampaşa’mızın da birçok mahallesinde etkili olmaya başladığını, özellikle burada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliklerinin zorluk içerisine düştüğünü görebiliyoruz.

Bayrampaşa her geçen gün bu sorunlar yumağından kurtulması gerekirken her geçen gün yeni sorunlar, yeni sıkıntılar yükleyerek devam ediyor. Belediye bütçesi her ne kadar denk bütçe yapılsa da her yıl 30 – 40 – 50 milyon gibi üzerine koyan bugün 200 milyonun üzerinde borçlu bir  belediyemiz var. Bizler sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde şu anda var olduğumuz İBB’de ve İstanbul dışında birçok Büyükşehir Belediyesinde ve yerel belediyelerde nasıl bu sorunu çözmüş isek yarın da Bayrampaşa’mız da bu sorunları çözeceğimize inanıyor ve kesinlikle ve kesinlikle vatandaşa da bu doğrultuda meclis üyelerimizle birlikte söz veriyoruz. Biz iktidara geldiğimizde bu sorunların hiçbiri artık sizlerin gündeminde olmayacak. Bu sorunlar artık sorunlar yumağı olmaktan çıkmış hale gelecektir” diye konuştu.

Bayrampaşa belediye bütçesi ve faaliyet raporuyla ilgili konuşan Meclis Üyesi ve Denetim Komisyon Üyesi Gökhan Dal; 2021 faaliyet raporunu değerlendirirken ,“2019  ve  2020  yılı  denetimlerinde  elde  etmiş  olduğumuz  denetim  bulguları  ile  benzerlikler  olan  bir  çok  denetim  bulgusunu  gözlemlediğimiz  gibi,  bunlardan  farklı  olan yeni  denetim  bulgularına  da  şahitlik  ettiğimizi  belirtmek  isteriz” diye başladığı sözlerine şöyle devam etti.

Gökhan Dal; “Öteden beri ifade ettiğimiz ihalelere verilen tekliflerin yetersizliğinin yine 2021 yılında da devam ettiğini görmüş bulunmaktayız.

İdarenin yaptığı ihalelere yine aynı şekilde az sayıda firmanın katıldığını görmekteyiz.  Bununla birlikte verdiğimiz bir çok örnekte kırım miktarlarının yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.

Rekabet ortamının 2021 yılında da ihalelerde yeteri kadar sağlanamadığı açıktır.

İdarenin bu durumu,  çok daha fazla firmayı ihalelere davet ederek aşması mümkündür.

Ancak, idarenin bunu pek tercih etmediğini de görmüş bulunmaktayız.

İhaleler açık dahi olsa, rekabeti arttırmak adına firmalar ihalelere davet edilmelidir.

Pazarlık usulü ihalelere baktığımızda da,  durumun çok fazla değişmediğini görmüş bulunmaktayız.

Pazarlık usulü ihaleler, idarenin kendisinin teklif istediği ihaleler  olmasına  rağmen,  idarenin  ihalede  sadece  iki  teklif  ile  ihaleleri gerçekleştirdiğine,  yine  bu dönemde de  şahit olduk.

Doğrudan  alımlara  baktığımızda,  önceki  dönemlerde  yanlışlığını ısrarla  ifade  ettiğimiz  bölünerek  yapılan  işlemlere,  2021  yılı içerisinde  de  devam  edildiğini  görmüş  bulunmaktayız.

Bununla  birlikte  yine  maalesef  iktidar  partisi  ilçe  yöneticilerinin, gerek  doğrudan  alım  yolu  ile  gerekse  açık  ihale  yolu  ile,  defaatle belediyemize mal ve hizmet satışı yaptığına şahitlik etmiş bulunmaktayız.

Ayrıca  bazı  doğrudan  alımlarda  teklif  veren  firmaların,  aynı adreslerde   yer  alan  firmalar  olduğunu  meclis  konuşmamızda  ifade  ettik.

Yine  teklif  veren  bazı  firmaların  ortaklarının  birbiri  ile  ilişkili olduğunu  da  görmüş  bulunmaktayız.

Fen  işleri  müdürlüğümüzde  dikkatimizi  çeken  iş  artışları  ve  fiyat farklarının  ihale  maliyetlerini  ne  denli  etkilediğinden  bahsederken aslında  söz  konusu  durumun  planlama  noktasındaki  hataların sonucu  olduğunu  ifade  ettik.

Sosyal işler müdürlüğü ile ilgili olarak,  ekonomik koşullardaki zorlukların müdürlük bütçesine olumsuz olarak yansıdığını, yapılan yardımların önceki dönemlerle mukayese edildiğinde,  yetersiz kaldığını  örneklerle  açıkladık.

Ulaşım  işleri  müdürlüğümüzde  araç  yakıt  giderlerinin  1.000.000 litre  altına  düşmediğini,  akaryakıt  fiyatlarına  sürekli  olarak  ardı arkası kesilmeden gelen zamlar düşünüldüğünde,  tasarrufun öneminin  her  geçen  gün  daha  da  artacağını  ifade  ettik.

Veteriner  işleri  müdürlüğümüz  için yapılan ihalede fiyat karşılaştırma  tutanaklarındaki  fiyat  ortalamaları  ile  gerçekleşen ihale  bedeli  arasındaki  farklılıkları  detaylı  olarak  ortaya  koyduk.

İşletme  iştirak  müdürlüğümüz  için  bir  çok  işin  birleştirilerek,  torba  misali  yapılan  ihalelerin  fayda  sağlamaktan  uzak  olduğunu, bunun yerine uzmanlık alanları dikkate alınarak bazı ihalelerin bölünmesinin,  hem  ekonomik  hem  de  teknik  açıdan  daha  faydalı olacağını  detayları  ile  anlatmaya  çalıştık.

Bununla birlikte teknik yeterlilik isteyen bazı ihalelerde, ihale  şartnamesinde  teknik  yeterlilik  şartının  aranmadığını  gördük.

Ayrıca  belediyemiz,  adres  yerinin  nerede  olduğu  dahi  tam  belli olmayan  bir  firmadan;  açık  ihale,  pazarlık  usulü  ihale  ve doğrudan  temin  yolu  ile  toplamda  1.670.680 TL + Kdv  tutarında mal  ve  hizmet  alımı  gerçekleştirilmiştir.

Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, fiyat karşılaştırma tutanaklarında fiyat alınan firmaların  ihalelere  davet  edildiğini  gördük. Bu durumda fiyat tespitinin  sağlıklı  olarak  yapılamayacağını,  ihaleye  davet  edilen firma  ile  fiyat  alınan  firmaların  aynı  olmaması  gerektiğini  ifade ettik.

Kültür  işleri  müdürlüğümüzde,  2021  yılı  için  BAYGEM  hedeflerinin tutmadığını,  planlanan  öğrenci  sayısına  kıyasla  fiilen  eğitim  gören  öğrenci  sayısının  çok  düşük  kaldığını  ve  bu  durumun  rantabıl olmadığını  detaylı  olarak  açıkladık.

Kaldı  ki  2021  yılı  bütçesi  meclisten  geçerken,  bu  konuda  da  uyarılarda  bulunmuştuk.  Böylelikle  sonucun  bizi  haklı  çıkardığını, bir  kez  daha  görmüş  olduk.

Yine  Kültür  müdürlüğü  için,  destek  hizmetleri  müdürlüğünün yaptığı  bir  doğrudan  hizmet  alımında,  hizmet  gerçekleştikten sonra  alımın  yapıldığını  tespit  ettik.

Bu  gibi  durumların,  ilgili  hizmet  alımının  kimden  yapılacağının doğrudan  alım yapılmadan  belli  olduğuna  yönelik,  zaten  var  olan şüphelerimizin  bariz  kanıtı  olduğunu  ifade  etmek  isteriz.

Emlak  istimlak  müdürlüğümüzü  incelerken,  belediyemizin  kiraya verdiği  gayrimenkuller  için,  tahsil  edemediği  kümülatif  alacaklara ilişkin  bir  bilgi  verilmediğinin  de,  altını  çizmek  isteriz.

Belediyemizin  kimlerden  ne  kadar  kira  alacağı  vardır?

Uzun   zamandır   tahsil   edilemeyen   kiralar   için   hukuki   takip  başlatılmış   mıdır?

Neden  bu  bilgilerin  denetim   komisyonu  ile  paylaşılmasından imtina   edilmektedir?

Bunlar   Bayrampaşa'nın  cevap  bekleyen  önemli  sorulardır.

İktidar  partisinin  bulunduğu  binada  6.  katın  kirasının  belediyemiz tarafından  ödendiği  görülmüştür.

Bu  kat  Sosyal  Hizmetler  Müdürlüğüne  tahsis  edilmiş olsa da,  iktidar  partisi  tarafından  kullanıldığı  da  bilinmektedir.

Ayrıca  ilgili  binaya  dışarıdan  bakıldığında  da  iktidar  partisinin  tabelasının  6. katı  da  kapsadığı  görülmektedir.

Kamu  kurumu  olan  bir  yerde  hiç  bir  parti  amblemi,  tabelası bulunamaz.

Belediyemizin  imkanları  hiç  bir  kişi,  hizip  ya  da  siyasi  maksatlı menfaatler   için  kullanılmamalıdır.

Bu  imkanlar,  ilçemizde  bulunan  285.000  vatandaşımızın  ortak menfaatleri  doğrultusunda  kullanılmalıdır.

Belediyemizin  mali  durumuna  baktığımızda;

Bilançoda  KVYK  ve  UVYK  borç  toplamın  340.923.133 TL olarak  2021  yılını  tamamladığını  görmekteyiz.

Bu  borçlar  içerisinde  vergi,  sgk  ve  diğer  yükümlülükler  borç toplamının  da  52.665.616 TL  ye  ulaştığı  tespit  edilmiştir.

Bununla  birlikte  belediyemize  açılan  hukuki  davalar  neticesinde, 52.339.000 TL  civarı  belirlenmiş  tazminat  riski  olduğunu  ve  bu riskin  bilançoda  yer  almadığını  da  ayrıca  belirtmek  isteriz.

2021  Yılı  gider  gerçekleşmesinin  238.945.866 TL, gelir gerçekleşmesinin  ise  259.985.213 TL  olduğunu  görmekteyiz.

Gelir  ve  gider  karşılaştırması  yapılırken,  bu  gelir  gerçekleşmesinin  içerisinde  önceki  dönemde  tahakkuk eden,  fakat  tahsilinin  2021  yılında  yapılan  vergi  gelirleri  olduğu  da  unutulmamalıdır.

Gerek  gelir  yönünden  gerekse  gider  yönünden  bütçeye  kalem kalem  bakıldığında,  oldukça  büyük  sapmalar  olduğu,  bu  sapmalara  yönelik  tutarsal  bilginin  detaylarını  istememize  rağmen,  tarafımıza bu  bilginin  verilmediğinin  ve  sapma  sebeplerinin  denetim  raporuna  yazılmadığının  halkımız  tarafından  bilinmesini  isteriz.

Meclis  konuşmalarımızda  örneklerle,  ihale  numaralarını  tutanaklara  geçirerek  anlattığımız  bu  hususları  Bayrampaşalı görmektedir.

Şüphesiz   Bayrampaşalılar   feraset   sahibidir.

Sabırla,  dikkatle  ve  itidalle  vermiş  olduğumuz  bilgileri gözlemlemektedirler.

Ziyaret  ettiğimiz  derneklerde,  lokallerde  bu  konular  konuşulmakta,  hatta  vatandaş  caddede  ve  sokakta  gördüğü  yerde bizlere  detaylı  olarak  bu  konular  hakkında  sorular  sormaktadır.

Bayrampaşa'da iktidarın,  yapılan bu  vahim  hataları  basit  ve  küçük görerek,  her  ne  olursa  olsun  sonuca  etkisinin  kısıtlı  olacağını düşünmesi,  aslında  sistemin  şeffaflığa  ve  yönetsel  hesap verebilirliğe  ne  kadar  muhtaç  olduğunun  en  açık  göstergesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa temsilcileri olarak, Bayrampaşalıların haklarını imkanlar dahilinde en iyi şekilde savunmaya çalışırken, açıkladığımız bu denetim bulgularının günü geldiğinde Bayrampaşalılar tarafından hatırlanacağına yönelik kuşkumuz olmadığını belirtiyor” dedi.

İBB projelerinin durması ve ağır gitmesi ille ilgili sorumuza İBB ev Bayrampaşa Belediyesi meclis Üyesi Abdul Fettah Dindar Haziran ayı meclisinde geniş bir sunum yapacağını belirtti. Bazı projelerde proje tadilatına gidildiği bazı projelerde de oluşan ekonomik durumdan dolayı müteahhit anlaşmazlığı olduğunu ama projelerin devam ettiğini ifade etti.

                                                                      

 

 

 

HASAN MUTLU “SORUNLAR, SORUNLAR YUMAĞI OLMAKTAN ÇIKACAK”

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı meclis üyeleri ile birlikte yaptıkları basın toplantısında çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Trabzonspor 37 23 2 12 35 81
2.Fenerbahçe 37 20 7 10 30 70
3.Konyaspor 37 20 10 7 21 67
4.Başakşehir FK 37 18 11 8 18 62
5.Alanyaspor 37 18 12 7 8 61
6.Beşiktaş 37 15 9 13 8 58
7.Antalyaspor 37 16 11 10 7 58
8.Fatih Karagümrük 37 16 12 9 -4 57
9.Adana Demirspor 37 14 13 10 6 52
10.Sivasspor 37 13 12 12 1 51
11.Galatasaray 37 14 14 9 -2 51
12.Kasımpaşa 37 14 15 8 8 50
13.Hatayspor 37 14 15 8 -7 50
14.Kayserispor 37 12 14 11 -6 47
15.Giresunspor 37 12 16 9 -3 45
16.Gaziantep FK 37 11 16 10 -10 43
17.Çaykur Rizespor 37 10 21 6 -25 36
18.Altay 37 9 21 7 -16 34
19.Göztepe 37 7 23 7 -30 28
20.Yeni Malatyaspor 37 5 27 5 -39 20
21.Denizlispor 40 6 24 10 -39 28

Video Galeri 1

MİLLET PARTİSİ 11. OLAĞAN KURULTAYI
Evde Kal
DENİZLİ
KORONA
BİLİYOR MUSUN KANALINDA MEHMET CEYLAN
AHMET DAVUTOĞLU
Tüm videolar...

Foto Galeri

SINAV NAYRAMPAŞA
MOZAİK FOLKLOR
KÜLÜPLER İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU
BAYRAMPAŞA´DA KASTAMONU RÜZGARI
MHP BAYRAMPAŞA´YA KADINLAR
BAYRAK

BAYRAMPAŞA’DA 19 MAYIS COŞKUSU

BİR KURULUŞ VE KURTULUŞ DESTANIDIR 19 MAYIS KUTLU OLSUN

KAYMAKAM ŞENEL’İN 19 MAYIS MESAJI

PİRLEPELİLER GELENEKSEL BÖREK GÜNÜNDE BULUŞTU

KILIÇDAROĞLU’DAN TÜRKİYE BOSNA SANCAK DERNEĞİ’NE ZİYARET

CUMA NACAR; “NATO’YA ÜYELİK BAŞVURUSU REDDEDİLMELİDİR”

KANATLAR KERMESE DAVET EDİYOR

HASAN MUTLU “SORUNLAR, SORUNLAR YUMAĞI OLMAKTAN ÇIKACAK”

MİLLET; “SEN BUNLARI HAK ETMİYORSUN”

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN

DİYORKİ BAĞIR!....

MİLLET PARTİSİ BAYRAMLAŞTI

BAYRAMPAŞA AK KADINLAR YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

AK PARTİ BAYRAMPAŞA’DAN AFİŞ TEPKİSİ

BAYSEM’DEN BAYRAM ŞEKERİ GİBİ TURNUVALAR